'Een fontein van levend water'

Cursus theologische vorming gemeenteleden

In september begint de cursus theologische vorming gemeenteleden. Van harte aanbevolen!! Het zou mooi zijn als er meerderen uit ’t Harde zich aanmelden, zodat er samen gereden kan worden.

Lees hier de website met alle informatie (http://www.cursustvg.nl)
Heeft u nog vragen? Mail ze naar tvgharderwijk♢gmail.com

De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied.

Docenten:
Ds. W.C. Polinder, Putten
Ds. A. Baas, Bodegraven
Dr. C. van Sliedrecht, Nunspeet
Dr. J. Kommers, Harderwijk
Ds. G. Herwig, Nunspeet
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

In het studieprogramma worden de volgende zeven theologische vakgebieden aangeboden:

 1. Oude Testament: inleiding, inhoud, exegese en theologie van het O.T.
 2. Nieuwe Testament: inleiding, inhoud, exegese en theologie van het N.T.
 3. Dogmatiek: de leer van de Kerk door de geschiedenis heen
 4. Ethiek: over de vragen van christelijk leven en handelen
 5. Kerkgeschiedenis: van de algemene als ook van de vaderlandse kerk
 6. Oecumenica/missiologie met als onderdelen:
  – kerkgeschiedenis van de laatste honderd jaar
  – zending en evangelisatie
  – wereldgodsdiensten, o.a. de islam
  – geestelijke stromingen.
 7. Praktische theologie met als onderdelen:
  – educatie (Jeugd- en jongerenwerk)
  – diaconaat
  – liturgiek
  – pastoraat

Aan elk vakgebied wordt per cursusjaar een evenredig aantal lesuren besteed.
De Bijbelvakken en de dogmatiek (hierboven 1, 2 en 3) krijgen daarbij wel een extra accent.

De lessen zijn vanaf begin september om de week op zaterdagmorgen, in totaal ongeveer 20 ochtenden per jaar. De cursus duurt in principe drie jaar. Eerste cursusdagen gemist? Geen probleem, u kunt nog instromen.