De kerkenraad

Predikant ds. A.J. Post
Scriba J.G. de Romph
Ouderlingen
Wijk 1 H. Pierik
Wijk 2 E. Sneller
Wijk 3 W. Prins
Wijk 4 E.C. van den Berg
Wijk 5 waarneming D.G. van der Kolk
Wijk 6 J. van den Berg
Wijk 7 J. Brouwer
Wijk 8 W. van Engelen
Wijk 9 (Mariposa) waarneming door J. Brouwer
Jeugdouderling Vacant
Evangelisatie ouderling D.G. van der Kolk

Diakenen

Jeugddiaken E. Nagelhoud
G.J.J. van den Berg
G. Hop
Penningmeester B. Vrijhof
Secretaris C. Rozeboom
Voorzitter H.H.L. Bos
C. Kroon
Ouderling-Kerkrentmeesters
Voorzitter J. van Dijk
J. van Putten
Secretaris B.S. van Looijengoed
W.H. Spaan
Penningmeester R. Brink
J. Lakerveld