'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 30 oktober zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden in Elim, aanvang 19.30 uur.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van afgelopen woensdag de volgende dubbeltallen gesteld (weergegeven zonder adresgegevens, zie hiervoor de Elimbode).

Vacatures ouderling:
Vacature 1: D.J. van Dalfsen en L.C. Verhoef
Vacature 2: G. Engeltjes en H.C. van Voorthuijsen

Vacatures diaken:
Vacature 1: E. Immeker en G.J. Oudijk
Vacature 2: J. Huenestein en M.B. Olthuis

Vacatures ouderling-kerkrentmeester:
Vacature 1: L. Pater en J. Puttenstein
Vacature 2: J.W. Klock en G. Wielink
Vacature 3: W. van Loo en A. Nagelhoud

Voor de kandidaten die op dubbeltal staan worden op D.V. woensdagavond 30 oktober verkiezingen gehouden, aanvang half acht.

Voor de volgende vier vacatures is de kerkenraad overgegaan tot benoemen.

Vacature evangelisatieouderling: J. Westerink
Vacature jeugdouderling: C.A. van der Hoeven
Vacature jeugddiaken J.J. de Boe
Vacature kerkrentmeester: G. Stoffer

De benoemde broeders hebben gelegenheid om zich te beraden t/m vrijdag 25 oktober.

Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen? Vraag dan een machtigingsformulier bij de scriba. Maximaal 2 formulieren per persoon.

Aansluitend aan de ambtsdragersverkiezingen op 30 oktober zal er een gemeenteavond plaatsvinden met als onderwerp beleidsplan 2020-2024. Zie hiervoor de laatste Elimbode.