'Een fontein van levend water'

Orde van dienst Dankdag 2019

Hierbij de orde van dienst van de avonddienst.

Voorzang – Psalm 67 vers 1
Votum en groet
Zingen Psalm 146 vers 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 147 vers 4
Gebed
Schriftlezing Romeinen 7:14-26
Collectes
Zingen Psalm 65 vers 1, 3 en 6
Preek – Rom.7:25
Zingen – Weerklank 347
Dankgebed
Zingen – Psalm 136 vers 1, 25 en 26
Zegen

2019-11-06-Dankdag-voor-gewas-en-arbeid-Liedtekst-WK347