'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 4 december, aanvang 19.30 uur, zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden. Na de eerste verkiezingsronde staan de volgende vacatures nog open:

1 vacature ouderling
1 vacature jeugdouderling
1 vacature jeugddiaken
2 vacatures ouderling-kerkrentmeester
1 vacature kerkrentmeester

De gemeente heeft tot maandagavond 18 november gelegenheid om namen in te dienen van belijdende leden, welke volgens u in aanmerking komen voor genoemde vacatures. U kunt deze indienen bij de scriba. De kerkenraad zal in haar vergadering van 20 november de kandidaten stellen.