'Een fontein van levend water'

Belangrijke mededeling: Zondag wel dienst, maar alleen Online

Klik hier voor de livestream (vanaf een half uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor de collecten U vind hier een overzicht van de doelen en het rekeningnummer waar u het naar kunt overmaken.

Bijbelstudie zondag 15 maart 2020

Beste broeders en zusters,

Door de crisis rondom het Corona-virus gaan onze kerkdiensten in Elim niet door op de gebruikelijke wijze.
Er zal een verkorte dienst worden gehouden, met slechts de predikant, en enkele ambtsdragers. U kunt de dienst volgen via de kerkradio en de website kerkomroep.nl, maar ook via livestreams op YouTube en Facebook. Op deze website zullen z.s.m. de links naar de streams geplaats worden.
Het moderamen verzoekt u om niet naar het kerkgebouw te komen!

Bij deze bied ik u/jullie een Bijbelstudie aan, voor komende zondag. We kunnen niet samenkomen als gemeente op de gebruikelijke wijze. Wel kunnen we allen thuis hetzelfde gedeelte uit de Bijbel lezen en bestuderen. Zo zijn we toch met elkaar verbonden!

De bijgevoegde Bijbelstudie gaat over Markus 11: 27-33.

Van harte aanbevolen om persoonlijk en als gezinnen hier mee bezig te zijn.

Ik heb gebedspunten en enkele psalm- en liedsuggesties toegevoegd.

Ds. A.J. Post

2020-03-15-Bijbelstudie-Markus-11