'Een fontein van levend water'

Belangrijke mededeling: Zondag wel dienst, maar alleen Online

Klik hier voor de livestream (vanaf een half uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor de collecten U vind hier een overzicht van de doelen en het rekeningnummer waar u het naar kunt overmaken.

Diensten Zondag 24 mei 2020

Hierbij de informatie voor de diensten van Zondag 24 mei 2020

Collecten

Hieronder volgen de collectedoelen:

1. Eredienst : overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Eredienst 24/5

2. Predikantsplaats: overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Predikantsplaats 24/5

3. Diaconie: overmaken: NL76RABO0384725325, o.v.v. G.Z.B. 21/5

Diensten

Hierbij de links naar de livestreams


Door het Corona-virus kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen in de erediensten. Gelukkig kunnen we samen de dienst beluisteren via de kerkomroep of zelfs zien via YouTube.

We zijn nog bezig om ook digitaal collecteren te organiseren, maar dat vraagt wat meer aanlooptijd. Wij willen u vragen om het naar ons over te maken.

De opbrengst van de collecten hebben wij hard nodig om de gemeente in stand te houden. Ondanks dat er geen diensten zijn, lopen de vaste kosten wel door.

Hartelijk dank!