'Een fontein van levend water'

Aanmelden kerkdienst

Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor een kerkdienst.

Kijk live met ons mee!

Klik hier voor de livestream (vanaf een kwartier uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)

100 jaar Elim

D.V. augustus 2021 zal het 100 jaar geleden zijn dat de eerste officiële bijeenkomst plaats had in een gebouwtje aan de Epergrintweg, een evangelisatiegebouwtje waar ’s zondags kerkdiensten konden worden belegd. Een jaar eerder werd door een aantal inwoners van ’t Harde besloten tot de bouw ervan.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Elim bestaat het voornemen een jubileumboek te maken.

Er is inmiddels een ‘onderzoeks- en redactieteam’ samengesteld, waarin zitting hebben de oud-scriba’s, t.w. Henk Reurink, Jan Willem van den Berg, Harrie Messelink en Leon Bos, Frank van Hattem (voor de digitalisering) en ondergetekende (eindredactie).

Het onderzoek naar en in de kerkelijke stukken is volop gaande.

We zijn ook bezig mensen te benaderen, van wie wij denken, dat ze over ‘vroeger’ kunnen vertellen.

Wij vragen verder uw bijzondere aandacht voor het volgende.

  1. Prioriteit nummer 1: het vinden van archiefstukken en andere documenten die op Elim betrekking hebben in de breedste zin van het woord. Misschien liggen er bij u thuis boeken, schriften of andere papieren die van vader of opa geweest zijn en die hij gemaakt of gebruikt heeft in de tijd dat hij in Elim diende als ambtsdrager, kerkvoogd, notabel of koster, of artikelen en krantenknipsels die u zelf verzameld heeft.

We missen hele stukken archief: periode 1960 tot 1968.

  • Foto’s van activiteiten in en rond Elim. Mogelijk ook foto’s van vroeger, met name de periode 1920 tot 1960.

Er moet een fotoboek zijn van een receptie ter gelegenheid van de heropening van het verbouwde en vergrote jeugdgebouw Elim op 23 april 1980.

Wie heeft dit fotoboek thuis?

  • Wie van de gemeenteleden wil een ‘ervaringsverhaal’ schrijven of aan één van ons vertellen over wat hij of zij heeft meegemaakt omtrent Elim? Leuke verhalen zijn meer dan welkom.
  • Wie van u of jij die betrokken is (of is geweest) bij kerkelijke verenigingen, ouderenwerk, jeugd, gehandicaptencatechese, werk voor de LOE, zending en evangelisatie, uitstapjes, gezellige bijeenkomsten, startdagen, marktdagen (met foto’s!), en noem maar op, wil een bijdrage leveren?
  • Foto’s: zeer welkom.

Als u denkt: ‘Ik kan niet schrijven’, neem dan gerust contact met ons op en vertel uw en jouw verhaal. Denk ook niet, wat ik te vertellen heb is, is de moeite niet waard. Iedereen weet wel iets! Alles is welkom. Wij maken er een goed lopende tekst van.

Zó alleen kunnen we een jubileumboek maken door en voor de mensen van Elim.

We rekenen op u!!!

Met een hartelijke groet,

namens alle redactieleden,

Evert Sneller
Oldenboschweg 19
8084 AV ’t Harde
Tel. 0525 – 683192 of 06-30507679
Mail e.sneller@hetnet.nl

N.B.
Ontvangen stukken, foto’s, enz., worden zorgvuldig bewaard en u krijgt deze te zijner tijd terug. Doe deze in een enveloppe bijvoorbeeld, met duidelijke vermelding van naam en adres van de eigenaar.