'Een fontein van levend water'

Aanmelden kerkdienst

Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor een kerkdienst.

Kijk live met ons mee!

Klik hier voor de livestream (vanaf een kwartier uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor meer informatie over de collecten

Hervatting samenzang

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september het besluit genomen om de samenzang tijdens de eredienst per DV zondag 27 september weer in te voeren. Wel zal het aantal verzen per dienst beperkt blijven.

De website www.eerstehulpbijventilatie.nl is online gegaan om gemeenten te helpen een inschatting te maken of het zingen in het eigen kerkgebouw verantwoord is. De volgende gegevens zijn bij ons van toepassing.

Aantal aanwezigen: 115
Ruimte volume kerkgebouw: 2650 m3
Mechanische ventilatie: 0 m3/uur  (wel is er natuurlijke ventilatie door openstaande ramen, maar toch nihil ingevuld)
Tijdsduur samenkomst: 1,5 uur
Tijdsduur van samenzang: 8 minuten
Bouwjaar: tussen 1945 en 1990.

Bij deze ingevulde gegevens geeft de site aan dat we veilig kunnen zingen. Dat wordt afgebeeld op de genoemde website met 2 groene stoplichten. Zijn er meer aanwezigen dan 115, of duurt de samenzang langer dan 8 minuten, verspringt één van de stoplichten van kleur (naar oranje of rood).

Het maximaal aanwezigen bij de erediensten ligt thans rond de 100 aanwezigen, mogelijk dat er opgeschaald gaat worden naar 110.

Het zingen van vijf psalmverzen neemt minder dan 8 minuten in beslag. Er is een ruime marge van 1 a 2 minuten, afhankelijk van de lengte van de gezongen verzen en het tempo waarmee de organist begeleid.

Met ingang van zondag 27 september zullen wij vijfmaal één psalmvers zingen. De voorzang komt te vervallen. Binnen deze maatregelen is samenzang van de voltallige aanwezigen weer mogelijk. De kerkenraad houdt de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Wanneer het risiconiveau van onze regio op het coronadashboard niveau 2 bereikt, zullen wij de samenzang weer moeten stoppen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de scriba: elimscriba@gmail.com.