'Een fontein van levend water'

Aanmelden kerkdienst

Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor een kerkdienst.

Kijk live met ons mee!

Klik hier voor de livestream (vanaf een kwartier uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor meer informatie over de collecten

Verkiezingsavond 27 januari

Opening stemmingsvergadering door ds. Post op YouTube, klik HIER. De opening begint om 18.15 uur.

Al ruim een jaar kent de kerkenraad een aantal vacatures. De uitvoering van het kerkenwerk staat hiermee onder druk. Om deze vacatures in te vullen loopt momenteel een verkiezingsprocedure. Woensdag 27 januari a.s. zal er een verkiezingsavond worden gehouden. Onder de huidige omstandigheden zal deze een andere invulling krijgen, zodat er veilig gestemd kan worden.

De avond zal van 18.10 uur tot 18.20 uur online worden geopend. Alle belijdende leden worden opgeroepen om hun stem uit te brengen volgens onderstaand schema:

Wijk Tijdvak
Wijk 1 18h30-18h40
Wijk 2 18h40-18h50
Wijk 3 18h50-19h00
Wijk 4 19h00-19h10
Wijk 5 19h10-19h20
Wijk 6 19h20-19h30
Wijk 7 19h30-19h40
Wijk 8 19h40-19h50
Wijk 9 19h50-20h00

U bent welkom bij de ingang van het zalencentrum, aan de zijde van de grote parkeerplaats. Bij binnenkomst draagt u een mondkapje en ontsmet u uw handen. Links staat een tafel met daarop de lijst met stemgerechtigde leden van onze gemeente. Achter uw naam of achter de naam waar u een machtiging voor hebt, zet u een handtekening. Vervolgens pakt u een stemformulier en loopt u door naar een volgende, vrije tafel om uw keuzes aan te kruisen. Hiervoor gebruikt u uw eigen pen. Vervolgens loopt u door, langs de grote zaal, richting de uitgang aan de Eperweg. Hier staat de bus waar u uw ingevulde formulier in kunt stoppen. Dan verlaat u het zalencentrum.

Na afloop worden de stemmen geteld en ontvangt u via de verzendlijst de verkiezingsuitslag.

Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen er op dat we zo de verkiezingsavond voor ons allemaal veilig kunnen laten verlopen.

Let op: Breng uw eigen pen, mondkapje en (indien nodig) leesbril mee!