'Een fontein van levend water'

Belangrijke mededeling: Zondag wel dienst, maar alleen Online

Klik hier voor de livestream (vanaf een half uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor de collecten U vind hier een overzicht van de doelen en het rekeningnummer waar u het naar kunt overmaken.

Articles by Beheerder

Diensten Zondag 24 mei 2020

Hierbij de informatie voor de diensten van Zondag 24 mei 2020 Collecten Hieronder volgen de collectedoelen: 1. Eredienst : overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Eredienst 24/5 2. Predikantsplaats: overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Predikantsplaats 24/5 3. Diaconie: overmaken: NL76RABO0384725325, o.v.v. G.Z.B. 21/5 Diensten Hierbij de links naar de livestreams Door het Corona-virus kunnen we

Bijbelstudie zondag 15 maart 2020

Beste broeders en zusters, Door de crisis rondom het Corona-virus gaan onze kerkdiensten in Elim niet door op de gebruikelijke wijze. Er zal een verkorte dienst worden gehouden, met slechts de predikant, en enkele ambtsdragers. U kunt de dienst volgen via de kerkradio en de website kerkomroep.nl, maar ook via

Nieuwe lay-out website

Vanavond is de nieuwe lay-out van onze website actief geworden. Om de leesbaarheid te vergroten en de uitstraling te verbeteren zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo hebben we een aantal elementen weggehaald zoals de kaart. Komende tijd gaan we verder en gaan we ook de pagina’s op de site langs