'Een fontein van levend water'

Letop: De knop meeluisteren met de diensten is verplaatst naar het menu bovenaan de pagina!

Articles by Beheerder

Nieuwe lay-out website

Vanavond is de nieuwe lay-out van onze website actief geworden. Om de leesbaarheid te vergroten en de uitstraling te verbeteren zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo hebben we een aantal elementen weggehaald zoals de kaart. Komende tijd gaan we verder en gaan we ook de pagina’s op de site langs