'Een fontein van levend water'

Aanmelden kerkdienst

Klik hier voor het formulier om u aan te melden voor een kerkdienst.

Kijk live met ons mee!

Klik hier voor de livestream (vanaf een kwartier uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)

Articles by scriba

Hervatting samenzang

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september het besluit genomen om de samenzang tijdens de eredienst per DV zondag 27 september weer in te voeren. Wel zal het aantal verzen per dienst beperkt blijven. De website www.eerstehulpbijventilatie.nl is online gegaan om gemeenten te helpen een inschatting te maken

Kerkdiensten en Covid-19

Voorafgaand Heeft u koorts, dan blijft u thuis. Pas nadat u minimaal 24 uur klachtenvrij bent bezoekt u de diensten. Ga thuis naar het toilet. Tijdens de diensten is er geen gelegenheid het toilet te bezoeken. Doordat u de bank uit moet, moeten ook de mensen naast u de bank

Corona-virus: wel dienst, maar alleen online

Zondag 15 maart: 09.30 uur ds. L. Schaafsma. Preek n.a.v. MattheĆ¼s 16: 21-23 (Thema: Kruis en Opstanding: Jezus’ preek, Petrus’ protest, Jezus’ berisping) 18.30 uur ds. W.C. Polinder. Preek n.a.v. Daniel 9:26a (Thema: ‘Een schokkend antwoord op een ootmoedig smeekgebed’). We hebben te maken met maatregelen rondom het Corona-virus die