'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 4 december, aanvang 19.30 uur, zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden. Na de eerste verkiezingsronde staan de volgende vacatures nog open: 1 vacature ouderling1 vacature jeugdouderling1 vacature jeugddiaken2 vacatures ouderling-kerkrentmeester1 vacature kerkrentmeester De gemeente heeft tot maandagavond 18 november gelegenheid om namen in te dienen van belijdende leden,