'Een fontein van levend water'

Nieuwe lay-out website

Vanavond is de nieuwe lay-out van onze website actief geworden. Om de leesbaarheid te vergroten en de uitstraling te verbeteren zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo hebben we een aantal elementen weggehaald zoals de kaart. Komende tijd gaan we verder en gaan we ook de pagina’s op de site langs

Cursus theologische vorming gemeenteleden

In september begint de cursus theologische vorming gemeenteleden. Van harte aanbevolen!! Het zou mooi zijn als er meerderen uit ’t Harde zich aanmelden, zodat er samen gereden kan worden. Lees hier de website met alle informatie (http://www.cursustvg.nl) Heeft u nog vragen? Mail ze naar tvgharderwijk♢gmail.com De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden