'Een fontein van levend water'

Articles by Bianca

Een veilige kerk | vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. De Hervormde Gemeente Elim wil die veilige kerk zijn voor iedereen. Veel vrouwen en mannen in onze samenleving hebben te maken met seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.  Heb je te maken of heb je eerder te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of