'Een fontein van levend water'

Belangrijke mededeling: Zondag wel dienst, maar alleen Online

Klik hier voor de livestream (vanaf een half uur voor de dienst beschikbaar, mocht de livestream er nog niet staan, ververs dan de pagina regelmatig)
Klik hier voor de collecten U vind hier een overzicht van de doelen en het rekeningnummer waar u het naar kunt overmaken.

Diensten in april

In verband met het corona virus zijn er enkele wijzigingen in het rooster van de (ere)diensten. Hieronder staat het actuele rooster. Zondag 5 april09.30 uur ds. A.J. Post18.30 uur ds. A.L. van Zwet, Putten (ds. G. van den Berg heeft zijn preekbeurt teruggegeven) Goede Vrijdag 10 april09.30 uur ds. A.

Diensten palmpasen zondag 5 april 2020

Hierbij de informatie voor de diensten van zondag 5 april. Collecten Hieronder volgen de collectedoelen: 1. Eredienst : overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Eredienst 5/4 2. Predikantsplaats: overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Predikantsplaats 5/4 3. Diaconie: overmaken: NL76RABO0384725325, o.v.v. Diaconie 5/4 Diensten Hieronder staan de links naar de livestreams Door het Corona-virus kunnen we

Bijbelstudie zondag 15 maart 2020

Beste broeders en zusters, Door de crisis rondom het Corona-virus gaan onze kerkdiensten in Elim niet door op de gebruikelijke wijze. Er zal een verkorte dienst worden gehouden, met slechts de predikant, en enkele ambtsdragers. U kunt de dienst volgen via de kerkradio en de website kerkomroep.nl, maar ook via

Corona-virus: wel dienst, maar alleen online

Zondag 15 maart: 09.30 uur ds. L. Schaafsma. Preek n.a.v. MattheĆ¼s 16: 21-23 (Thema: Kruis en Opstanding: Jezus’ preek, Petrus’ protest, Jezus’ berisping) 18.30 uur ds. W.C. Polinder. Preek n.a.v. Daniel 9:26a (Thema: ‘Een schokkend antwoord op een ootmoedig smeekgebed’). We hebben te maken met maatregelen rondom het Corona-virus die

12