De kerkenraad

Predikant ds. A.J. Post
Scriba J.G. de Romph
Ouderlingen
Wijk 1 D.J. van Dalfsen
Wijk 2 E. Sneller
Wijk 3 W. Prins
Wijk 4 vacant
Wijk 5 H.C. van Voorthuijsen
Wijk 6 J. van den Berg
Wijk 7 vacant
Wijk 8 W. van Engelen
Mariposa E. Sneller
Jeugdouderling Vacant
Evangelisatie ouderling J. Westerink

Diakenen

Jeugddiaken vacant
E. Immeker
G. Hop
M.B. Olthuis
Secretaris C. Rozeboom
Voorzitter H.H.L. Bos
C. Kroon
Ouderling-Kerkrentmeesters
Voorzitter J. van Dijk
G. Engeltjes
Secretaris B.S. van Looijengoed
vacant
Penningmeester W. van Loo
J. Lakerveld