De kerkenraad

Predikant ds. A.J. Post
Scriba J.G. de Romph
Ouderlingen
Wijk 1 vacant
Wijk 2 vacant
Wijk 3 W. Prins
Wijk 4 vacant
Wijk 5
Wijk 6 J. van den Berg
Wijk 7 vacant
Wijk 8
Mariposa vacant
Jeugdouderling H.C. van Voorthuijsen
Evangelisatie ouderling J. Westerink
Diakenen
Jeugddiaken H. van den Berg
Diaken E. Hop
G. Hop
J. Sneller
Voorzitter G.J.J. van den Berg
Secretaris E. Immeker
Penningmeester C. Kroon
Ouderling-Kerkrentmeesters
Ouderling-Kerkrentmeester A. van Os
G. Engeltjes
Kerkrentmeester G. Hofmeijer
J.W. van Boven
Voorzitter A. Nagelhoud
Secretaris J. Lakerveld
Penningmeester W. van Loo