De gemeente

Binnen de gemeente zijn diverse colleges en commissies actief. Ambtelijk zijn dat de colleges van diakenen en kerkmeesters. Maar ook is er een commissie die zich bezig houdt met zending en evangelisatie, een projectcommissie en de jeugdraad. Hier vindt u de gegevens van deze commissies.

Historie van de gemeente
Op 19 oktober 1920 viel het besluit om aan de Epergrintweg een evangelisatiegebouwtje neer te zetten dat plaats zou bieden aan 120 personen. Op 9 augustus 1921 werd het gebouwtje in gebruik genomen.

De zondagse diensten (1 x per zondag) werden 1 x per 14 dagen vervuld door de predikant uit Doornspijk of Oldebroek, de tussenliggende zondag werd er preek gelezen.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de uitbreiding van de kazernes en daarmee de groei van ’t Harde.

Door de groei werd het kerkje te klein en in 1956 werd besloten tot vergroting. In die tijd klonk de roep om een eigen predikant. Nadat er eerst 6 ambtsdragers bevestigd waren, werd in 1960 de eerste predikant beroepen. Het duurde echter tot oktober 1965 voordat de eerste predikant zijn intrede deed. Opnieuw bleek het kerkgebouw te klein en werd tot nieuwbouw besloten. Het nieuwe kerkgebouw werd in gebruik genomen op 3 april 1968. Dit kerkgebouw, met de aangrenzende zalen (het Kerkelijk Centrum) voor gemeente- activiteiten, is tot vandaag de plaats waar de gemeente onderwijs ontvangt en van waaruit de activiteiten naar buiten plaats vinden. Samen gemeente zijn …

“Toen kwamen zij te Elim en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren”. (Exodus 15 : 27) Een Oase! Een plaats van rust door God gegeven.

Predikanten die de gemeente gediend hebben zijn:

Ds. J.A. de Waard 1965 – 1968
Ds. G. Broere 1968 – 1995
Ds. T. van Bruggen 1997 – 2006
Ds. J. van Doorn 1998 – 2009
Ds. D. Dekker 2009 – 2016
Ds. A.J. Post 2018 – Huidig

Als gemeente maken wij voor de erediensten en voor catechese en clubwerk gebruik van de kerk en het kerkelijk centrum aan de Eperweg.

In 1920 werd het oude vergaderzaaltje, “Elim” gebouwd. Voordien ging men naar Oldebroek of Doornspijk ter kerke.
Voor degenen, waarvoor deze reis te ver was, werden er kerkdiensten door het hoofd van de school in één der schoollokalen gehouden.

In 1957 werd het vergrote “Elim” in gebruik genomen. De kerk was van 200 zitplaatsen uitgebreid tot 450.
De gemeente werd in 1960 zelfstandig. Men erfde het gebouw “Elim” van de kerkelijke gemeenten Doornspijk en Oldebroek.

In 1961 werd “Elim” van een kerkorgel voorzien. Hierna ging men sparen voor een pastorie.
In 1965 werd de pastorie door de eerste predikant, ds. J. A. de Waard, betrokken.

Op woensdag 3 april 1968 werd de nieuwe Hervormde Kerk officieel in gebruik genomen. Deze kerk biedt plaats aan ongeveer 725 kerkgangers. De toren is 23 meter hoog en voorzien van een luidklok. De ’s avonds verlichte toren verfraait het dorpsaanzicht van ’t Harde.