Collecten

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden voor geven van uw collecten. In de elimbode staan de doelen voor de collecten vermeld, ook wordt dit tijdens de diensten bij de afkondigingen doorgegeven.

Alle collecten voor de diaconie kunt u overmaken naar NL76RABO0384725325 onder vermelding van “Doel en datum”

Alle overige collecten (eredienst en predikantsplaats of jeugdwerk) kunt u overmaken naar NL56RABO0348400543 onder vermelding van “Doel en datum”.

Voorbeeld:

1. Eredienst – NL56RABO0348400543, o.v.v. Eredienst 19/07

2. Diaconie – NL76RABO0384725325, o.v.v. Diaconie 19/07

3. Predikantsplaats – NL56RABO0348400543, o.v.v. Predikantsplaats 19/07