'Een fontein van levend water'

Articles by Dennis

Ambtsdragersverkiezingen

Woensdagavond 22 juni om 19.30 zal in Elim de ambtsdragersverkiezingsavond worden georganiseerd. Mocht u verhinderd zijn, bij de scriba zijn machtigingsformulieren op te vragen, maximaal 2 per persoon te gebruiken. U kunt deze opvragen per e-mail (zelf printen). Ophalen mag ook, Heidelaan 58, liefst tussen 18.00 en 20.00 uur. De

Zussen&Zo vrouwenontbijt

Zaterdag 11 juni organiseren we weer een Vrouwenontbijt. We nodigen alle vrouwen van onze gemeente uit. Dus jong en oud zijn van harte welkom! Ook als je (nog) nooit op Zussen&Zo bent geweest nodigen we je van harte uit! We hebben elkaar een tijd niet kunnen spreken, het is fijn

Prekenserie Gaven van de Geest

Prekenserie Gaven van de Geest Vanaf Pinksteren (zondag 5 juni 2022) wil ik een prekenserie houden over de Gaven van de Geest. Het werk van de Heilige Geest en de zegen van het Pinksterfeest omvat meer dan geloof, bekering en wedergeboorte. De HEERE wil ons leven sieren met de vrucht