'Een fontein van levend water'

Articles by Dennis

Noodopvang Walibi Biddinghuizen

Ook dit jaar wordt bij Walibi Biddinghuizen een tijdelijke noodopvang ingericht voor ongeveer 1250 vluchtelingen. Vanaf oktober 2023 tot en met maart 2024 wordt de locatie weer bewoond. De kerken en geloofsgemeenschappen in de regio willen opnieuw iets doen voor deze groep ontheemden (kinderen, vrouwen, mannen), die daar op enige

Vrouwenvereniging Lydia

Beste Dames, zoals u op het rooster al hebt gezien is op D.V. 3 oktober onze eerste verenigingsmiddag. Deze middag willen we met elkaar spreken over het laatste Bijbelboek van de Bijbel. De openbaring van Johannes. En willen we verder nadenken over het thema: Wees niet bang n.a.v. Openbaring 1:9-20.