'Een fontein van levend water'

Articles by Dennis

Ambtsdragersverkiezingen

Woensdagavond 22 juni om 19.30 zal in Elim de ambtsdragersverkiezingsavond worden georganiseerd. Mocht u verhinderd zijn, bij de scriba zijn machtigingsformulieren op te vragen, maximaal 2 per persoon te gebruiken. U kunt deze opvragen per e-mail (zelf printen). Ophalen mag ook, Heidelaan 58, liefst tussen 18.00 en 20.00 uur. De

Zussen&Zo vrouwenontbijt

Zaterdag 11 juni organiseren we weer een Vrouwenontbijt. We nodigen alle vrouwen van onze gemeente uit. Dus jong en oud zijn van harte welkom! Ook als je (nog) nooit op Zussen&Zo bent geweest nodigen we je van harte uit! We hebben elkaar een tijd niet kunnen spreken, het is fijn