Diaconie

College van Diakenen
Het college van diakenen is geroepen tot de dienst van barmhartigheid (zorg voor de naasten) en gerechtigheid. De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat:

  • De zorg voor de algemene diaconale belangen van de gemeente.
  • Het betrachten van onderling dienstbetoon.
  • Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
  • Het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
  • Het signaleren van knel situaties in de samenleving.
  • Het bijeenbrengen van de voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten Nederland benodigde gelden (o.a. werelddiaconaat).
  • Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein.

Wat is diaconie en wat kunt u hierin bijdragen?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Dit heeft de kerk altijd als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

Vaak wordt gedacht dat de diaconie vooral te maken heeft met geld. Denk maar aan het collecteren, het ondersteunen van mensen die het niet zo breed hebben en het steunen van goede doelen. Op zich is dat natuurlijk ook zo. Wat daarbij wordt overgeslagen of zelfs vergeten is dat diaconaat en ook het collecteren vooral gericht is op het inzetten van gaven. Zo staat in de liturgie/eredienst het collecteren symbool voor het inzetten van al onze gaven ten dienste van God, Zijn gemeente en Zijn wereld. Hoe vaak denken we daar nog aan als we onze euro of ons bonnetje in het collectezakje stoppen?
We kunnen dus zelfs zonder geld net zo goed met diaconaat bezig zijn. Diaconaat kun je zien als: vanuit de Liefde van God omzien naar anderen, door het inzetten en uitdelen van onze gaven, onze tijd, onze aandacht, onze vaardigheden en ook ons geld. Eigenlijk zouden we niet moeten spreken van ‘onze’, maar van de ‘ons toevertrouwde’ gaven en middelen. Nu wordt pas echt duidelijk wat onze opdracht (= onze wens?) is als het gaat om leven in Christus.

De diaconie is er om de gemeente aan te moedigen de gaven in te zetten en de toevertrouwde middelen verantwoord te besteden.

Het helpen van mensen in nood is een diaconale taak. Ook het behoeden voor nood kan een diaconale taak zijn. In deze tijd is er, naast andere nood, steeds vaker sprake van financiële nood. De economie, het mobiele tijdperk, het leen- en consumeergedrag, allerlei oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Of u nou veel of weinig te besteden heeft, in iedere situatie bent u geroepen om als rentmeester ook zorgvuldig met de u toevertrouwde middelen om te gaan.

Een gezonde (financiële) huishouding schept ruimte voor het diaconaal inzetten van gaven en middelen, maar ook voor een mentale rust om gericht te zijn op God en de medemens. Want (geen) geld maakt meer kapot dan u lief is. Praat er gerust eens over door met uw diaken! En help de broeders en zusters om u heen. U kunt ook hierin als Christenen elkaar bijstaan en met elkaar samenleven.

Begroting diaconie 2019

Begroting diaconie 2020

2020-Begroting-samenvatting