Evangelisatie & Zending

Het is belangrijk om te investeren in gemeenschap, gemeenschap met God en met elkaar, veraf en dichtbij, om zo de gemeente te vormen van onze Heere Jezus Christus. Investeren in de gemeenschap is ook investeren in jezelf. Wat krijgen wij er veel van onze getrouwe God voor terug: rust, vrede, liefde.

Getrouw is God, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1 Korintiërs 1 : 9)

Als commissie willen wij werken aan:

 1. Het bewustzijn op het zendingsveld:
  • Verstrekken van informatie.
  • Organiseren van een gemeenteavond over zending.
 2. Het ondersteunen van medewerkers in de zending. Bij het verschijnen van deze gemeentegids is dat Ds. L. Schaafsma die namens de GZB is uitgezonden naar Malawi.
 3. In samenwerking met Friedensstimme het verzorgen van te versturen bijbel- en literatuurpakketten.
 4. Het stimuleren van het geloofsgesprek in de gemeente door:
  • Organiseren van preekbesprekingen aansluitend aan een dienst.
  • Themaweek Gezin School Kerk aanvullen met een gemeenteavond.
  • Organiseren van cursussen die het geloofsgesprek ondersteunen b.v. ‘Getuigend leven’ IZB.
 5. Het versterken van de gemeenschap door het organiseren van activiteiten die laagdrempelig zijn, ook in samenwerking met de interkerkelijke commissie in ’t Harde. Onderdeel hiervan is het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand na de dienst.
 6. Een betere communicatie met gemeenteleden en onze omgeving.
 7. Het kerk zijn voor het dorp:
  • Vanuit de kerkgemeenschap is het goed om actief mee te doen aan dorpsactiviteiten of deze zelf te organiseren. Kerk zijn voor het dorp is een manier om naar buiten te treden. Dit doen wij door:
   • Organiseren van de kerstzang op het centrumplein (Interkerkelijke commissie?).
   • Deelnemen aan markten zoals de Langste Dag van ’t Harde.
   • Promoten van het winterwerk op de weekmarkt samen met de andere kerken op ’t Harde.

De komende jaren ondersteunen wij het volgende project: www.gzb.nl/hartvoorderoma.