Bijbelkring

Voor alle gemeenteleden wordt er in het winterseizoen op donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur Bijbelkring gehouden in Elim. O.l.v. de predikant of de pastoraal medewerker lezen en bespreken we Bijbelgedeelten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. We zoeken samen naar de betekenis van deze gedeelten voor ons concrete leven in allerlei verbanden, hier en nu.