Leerhuis ‘Onder de Palmen’

In het winterseizoen eens per twee weken op de dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur in Elim o.l.v. de predikant of de pastoraal medewerker. Deze kring is bedoeld voor alle gemeenteleden. Deelnemers verdiepen zich in en zijn in gesprek over thema’s uit de Bijbel, de belijdenisgeschriften of de kerkgeschiedenis en bespreken van daaruit tal van geloofs- en levensvragen.

In het huidige seizoen geeft dr. J. Kommers leiding aan deze kring.
We volgen het jaarthema van Elim met studie naar het Bijbelboek De Openbaring.