Leerhuis ‘Onder de Palmen’

In het winterseizoen eens per twee weken op de dinsdagavond van 20.30 – 22.00 uur in Elim o.l.v. de predikant of de pastoraal medewerker. Bedoeld voor alle gemeenteleden, maar in het bijzonder voor hen die kortere of al wat langere tijd geleden belijdenis van het geloof aflegden. Deelnemers verdiepen zich in en zijn in gesprek over thema’s uit de Bijbel, de belijdenisgeschriften of de kerkgeschiedenis en bespreken van daaruit tal van geloofs- en levensvragen.