Mannenvereniging ‘Calvijn’

De mannenvereniging is al actief in onze gemeente sinds 1950. Eens per twee weken komt de vereniging op maandagavond bij elkaar in de consistorie van de kerk. Een van de leden leidt de avond in met een Bijbelstudie uit de ‘Hervormde Vaan’, het maandblad van de mannenbond, daarna volgt een gezamenlijke bespreking van de studie en bijbehorende vragen.

Twee of drie keer per seizoen organiseert de mannenvereniging een kerkdienst en het jaar wordt afgesloten met een jaarvergadering waarin een predikant gevraagd wordt een bepaald onderwerp te behandelen.