Vrouwenkring ‘Manninne’

Op dinsdagavond, eens in de 14 dagen, wordt er de vrouwenkring gehouden op de zolder van Elim. Op deze avonden wordt een inleiding gehouden vanuit “De Hervormde Vrouw”, een uitgave van de Bond van Ned. Herv. Vrouwen- verenigingen op G.G.

In het komende seizoen bespreken we de Bijbelstudie over ‘De Psalmen’, geschreven door ds. A. van Zetten.

Op de volgende data hopen we bij elkaar te komen:
27 september
11 oktober
1, 15 en 29 november
13 december
10 en 24 januari
7 en 21 februari
14 en 28 maart