Vrouwenkring ‘Manninne’

Op dinsdagavond, eens in de 14 dagen, wordt er de vrouwenkring gehouden op de zolder van Elim. Op deze avonden wordt een inleiding gehouden vanuit “De Hervormde Vrouw”, een uitgave van de Bond van Ned. Herv. Vrouwen- verenigingen op G.G.