Vrouwenkring ‘Manninne’

In dit seizoen behandelen we het boek Openbaring.

Eens in de 14 dagen komen we op dinsdagavond samen op de zolder van Elim:
26 september
10 en 24 oktober
7 en 21 november
12 december
9 en 23 januari
6 en 20 februari
5 en 19 maart