Vrouwenvereniging ‘Lydia’

Als vereniging komen één maal per veertien dagen op dinsdagavond bijeen. Elke verenigingsavond behandelen we een Bijbelstudie die vermeld staat in de Hervormde Vrouw. In dit maandblad staan zowel artikelen m.b.t. geloof als maatschappelijke onderwerpen.

Wij vinden het fijn om samen Gods woord te onderzoeken, maar ook de onderlinge ontmoeting vinden we heel belangrijk. Ons verenigingsseizoen begint eind september en loopt tot eind maart/april. De verenigingsavonden beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.30 uur. De eerste verenigingsavond in januari is onze jaarvergadering. Deze avond beginnen we met een broodmaaltijd en heeft een gezellig karakter. Daarnaast hebben we 2 maal per jaar een gezellige middag/avond waarbij een etentje is inbegrepen. Als vereniging zijn aangesloten bij de bond van Hervormde Vrouwenverenigingen. Ieder lid krijgt het maandblad ‘De Hervormde Vrouw ’ (11 maal per jaar).

In november 2013 mochten we ons 50-jarig jubileum vieren.

De kosten van de verenigingsavond zijn € 2,50. Dit is inclusief de koffie en de contributie voor het maandblad de Hervormde Vrouw. Nieuwe leden zijn altijd welkom.