Catechisatie

Tijdens het winterseizoen wordt er wekelijks catechisatie gegeven. Op maandagavond van 18.30 – 19.15 uur voor 12-15 jarigen en van 19.30 – 20.15 uur voor 15 plussers.

Over de vervolgcatechisatie (Discipel voor het leven) voor 17 plussers en over de belijdeniscatechisatie (voor hen die zich willen voorbereiden op de Openbare Belijdenis van het geloof in een kerkdienst op of rond Palmzondag) worden in de maand september mededelingen gedaan in het kerkblad. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de jeugdouderling of de predikant.