Club ‘De Regenboog’

Elke woensdagavond in het winterseizoen is er club voor kinderen van groep 5 t/m 8. Deze avonden beginnen om 18:45 uur en zijn afgelopen om 20:00 uur en is voor jongens en meisjes. Er worden verschillende activiteiten gedaan, zoals knutselen, spelletjes, film kijken, jongens- en meidenavond, buitenactiviteiten en nog veel meer. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de Bijbel. Voordat we de activiteit beginnen, lezen we uit de Bijbel, bidden we en zingen we een aantal liederen. Elke 4 à 5 weken hebben we een thema, bijvoorbeeld Daniël. Die 4 à 5 weken gaan dan dus over Daniël en proberen we ook activiteiten te bedenken waarin het Bijbelverhaal terug komt. We splitsen de groep meestal op in twee groepen (groep 5 en 6 bij elkaar en 7 en 8 bij elkaar of meisjes en jongens gescheiden), zodat we genoeg aandacht kunnen geven aan elk kind.

Voor de kinderen die in groep 8 zitten, hebben we tweemaal in het seizoen een extra avond gepland (op vrijdag). Dit in samenwerking met Impact (club 12+), zodat de kinderen vast kennis maken met deze club.
Elk seizoen sluiten we het jaar af met een overnachting in de kerk. Dit is altijd een groot succes en ontzettend leuk!
Zit uw zoon of dochter in groep 5, 6, 7 of 8, dan is hij/zij van harte welkom op club de Regenboog! Ook vriendjes en vriendinnetjes mogen komen, geen probleem!