Jeugdraad

De jeugdraad is een overlegorgaan binnen het jeugdwerk van de gemeente Elim. Zij vormt de spil tussen de diverse jeugdclubs en de kerkenraad.

De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van de diverse clubs en zondagsschool (leden), jeugdambtsdragers, jeugdwerkcoördinator, dominee en een (externe) jeugdwerkadviseur. Van iedere club is dus een leidinggevende vertegenwoordigd in de jeugdraad, die op zijn of haar beurt weer de spil is tussen de jeugdraad en zijn of haar achterban. Hierdoor hebben we te maken met korte lijnen.

De bedoeling van de jeugdraad is om de onderlinge samenwerking te bevorderen en om adviezen en richtlijnen te geven. De jeugdraad is ook het aanspreekpunt voor leidinggevenden. Verder wordt het financiële pakket van de diverse clubs via de jeugdraad geregeld.

De jeugdwerkadviseur doet werkzaamheden op het gebied van toerusting, advisering en beleidsontwikkeling. Uiteraard is de jeugdwerkadviseur altijd beschikbaar voor vragen en ondersteuning voor het gehele jeugdwerk en allen die daarin werkzaam zijn.

Jeugdwerkadviseur: Marissa Riphagen-Fikse
website: www.hsjj.nl

Jeugdwerkcoördinator: Izella van der Kolk
Veldbiesweg 11
8084 RC ’t Harde
Tel. 0525 701095
e-mail: jeugdwerkcoordinator@elimtharde.nl