Zondagsschool

Iedere zondag komen we bij elkaar om het evangelie door te geven aan de kinderen. “Laat de kinderen tot Mij komen”. We willen de kinderen leren dat ze, als ze blij zijn, maar ook als ze verdriet hebben, bij God mogen komen, want God weet precies wat ze nodig hebben. Als leidinggevenden hebben we de taak om Gods liefde uit te stralen naar de kinderen.
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool zitten, zijn welkom op de zondagsschool.

We hebben verschillende groepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Hieronder staat welke leeftijdscategorieën er in de verschillende groepen passen.

Groep 1/2
Tijd: 09:30 – 11:00 uur
Waar: Zaal 2
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens de zomervakantie

Alle kinderen vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn tot 6 jaar zijn van harte welkom om onder kerktijd naar de zondagsschool te komen. Ook de kinderen van groep 3 die liever onder kerktijd komen, zijn welkom. We zingen, bidden, vertellen een verhaal uit de Bijbel en knutselen met de kinderen. Er zijn drie leidinggevenden aanwezig, zodat er voor elk kind aandacht is. Tijdens het knutselen krijgen de kinderen drinken en wat lekkers.

Groep 3/4/5 
Tijd: 11:00 – 12:00 uur
Waar: Zaal 2
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens bijzondere feestdagen en de viering van het Heilig Avondmaal, zomer- en kerstvakantie.

Alle kinderen van 6 tot 8 jaar zijn van harte welkom in groep 3/4. Ook kinderen van groep 1 en 2 die liever na kerktijd de zondagsschool bezoeken, zijn welkom. Bidden, een Bijbelverhaal, het leren van een psalm, verschillende leuke werkjes en zingen zijn de vaste onderdelen.

Groep 6/7/8 
Tijd: 11:00 – 12:00 uur
Waar: Zaal 3
Wanneer: Elke zondag, behalve tijdens bijzondere feestdagen en de viering van het Heilig Avondmaal en zomer- en kerstvakantie.

Alle kinderen van 9 tot 12 jaar zijn van harte welkom in groep 5/6/7/8. Ook hier zijn zingen, bidden, het Bijbelverhaal en het leren van een psalm vaste onderdelen. Daarnaast is er elke keer een andere verwerking, zoals een quiz of een puzzel. We proberen door de verwerking en gesprekjes de kinderen zelf te laten nadenken over het verhaal.

Ieder jaar wordt een gezamenlijk uitje georganiseerd. Dit uitje is altijd leuk en versterkt de onderlinge band.