'Een fontein van levend water'

Kijk of luister live met ons mee!

klik op één van de onderstaande knoppen om de dienst live bij te wonen.

Ambtsdragersverkiezingen

Woensdagavond 22 juni om 19.30 zal in Elim de ambtsdragersverkiezingsavond worden georganiseerd. Mocht u verhinderd zijn, bij de scriba zijn machtigingsformulieren op te vragen, maximaal 2 per persoon te gebruiken. U kunt deze opvragen per e-mail (zelf printen). Ophalen mag ook, Heidelaan 58, liefst tussen 18.00 en 20.00 uur. De

Ambtsdragersverkiezingen

De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden, die volgens u in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Overzicht vacatures kerkenraad:Ouderling (4x)Jeugdouderling (1x)Ouderling-kerkrentmeester (1x) Daarnaast zijn er 2 vacatures kerkrentmeester. Zij maken geen deel uit van de kerkenraad, maar vormen een ondersteunend deel van het