'Een fontein van levend water'

Kijk of luister live met ons mee!

klik op één van de onderstaande knoppen om de dienst live bij te wonen.

Beleidsplan Veilige Kerk

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de kerk een veilige plaats is. Helaas is dat niet altijd zo. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de kerk voor. Het is dan ook belangrijk om veilige omgangsvormen binnen de kerkelijke gemeente aan de orde stellen. Naast bewustzijn en een

De Thuisgevers

De Thuisgevers helpen statushouders aan een nieuw bestaan De Thuisgevers is een gedreven organisatie die zich kosteloos inzet voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven sporen we leegstaande panden op die we geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Zo creëren we, met steun