'Een fontein van levend water'

Letop: De knop meeluisteren met de diensten is verplaatst naar het menu bovenaan de pagina!

Ambtsdragersverkiezingen

Op D.V. woensdagavond 30 oktober zullen er ambtsdragersverkiezingen worden gehouden in Elim, aanvang 19.30 uur. De kerkenraad heeft in haar vergadering van afgelopen woensdag de volgende dubbeltallen gesteld (weergegeven zonder adresgegevens, zie hiervoor de Elimbode). Vacatures ouderling: Vacature 1: D.J. van Dalfsen en L.C. Verhoef Vacature 2: G. Engeltjes en

Gemeenteavond 30 oktober: beleidsplan

Gemeenteavond over het concept beleidsplan 2020-2024. Het concept beleidsplan van onze gemeente draagt de titel ‘God eren, omzien naar elkaar en de wereld’. Daarin wordt kort ons doel, als Gods gemeente hier op ‘t Harde, vertolkt. Het volledige beleidsplan is in te zien en te downloaden onderaan dit bericht. Het beslaat

Nieuwe lay-out website

Vanavond is de nieuwe lay-out van onze website actief geworden. Om de leesbaarheid te vergroten en de uitstraling te verbeteren zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo hebben we een aantal elementen weggehaald zoals de kaart. Komende tijd gaan we verder en gaan we ook de pagina’s op de site langs