'Een fontein van levend water'

Nieuwe lay-out website

Vanavond is de nieuwe lay-out van onze website actief geworden. Om de leesbaarheid te vergroten en de uitstraling te verbeteren zijn er diverse aanpassingen gedaan. Zo hebben we een aantal elementen weggehaald zoals de kaart.

Komende tijd gaan we verder en gaan we ook de pagina’s op de site langs om de structuur aan te passen. Ook zullende teksten worden herzien.

Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail ze naar site@hervormdegemeente-elim.nl