'Een fontein van levend water'

Diensten Zondag 19 juli 2020

Hierbij de informatie voor de diensten van Zondag 19 juli 2020

Collecten

Hieronder volgen de collectedoelen:

1. Eredienst : overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Eredienst 19/07

2. Diaconie: overmaken: NL76RABO0384725325, o.v.v. Diaconie 19/07

3. Predikantsplaats: overmaken NL56RABO0348400543, o.v.v. Predikantsplaats 19/07

Diensten

Hierbij de links naar de livestreams


Door het Corona-virus kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen in de erediensten. Gelukkig kunnen we samen de dienst beluisteren via de kerkomroep of zelfs zien via YouTube.

We zijn nog bezig om ook digitaal collecteren te organiseren, maar dat vraagt wat meer aanlooptijd. Wij willen u vragen om het naar ons over te maken.

De opbrengst van de collecten hebben wij hard nodig om de gemeente in stand te houden. Ondanks dat er geen diensten zijn, lopen de vaste kosten wel door.

Hartelijk dank!