'Een fontein van levend water'

Jubileumboek ‘100 jaar Elim ’t Harde’

Het is gelukt!

Komend najaar verschijnt het meer dan 300 bladzijden tellend jubileumboek ‘100 jaar Elim ’t Harde’.

U kunt nu alvast één of meerdere exemplaren van het boek bestellen, met korting op de verkoopprijs. Hieronder staat aangegeven hoe u dat kunt doen.

Het was een hele klus, maar het boek is nu toch af. We hebben geprobeerd een inkijkje te geven in 100 jaar gemeente zijn.

De drukkosten zijn bekend en het College van Kerkrentmeesters (CVK) staat garant voor deze kosten. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor.

Gesprekken met het CVK hebben ertoe geleid dat inmiddels ook gestart is met het werven van sponsors. Daarvoor zullen diverse bedrijven en instellingen worden benaderd en ook het Prins Bernhard Cultuurfonds wil in principe een bijdrage in de kosten verlenen.

Het is de bedoeling dat te zijner tijd een jubileumbijeenkomst in de Elimkerk wordt belegd, afhankelijk van de mogelijkheden vanwege de coronapandemie. We hopen dat steeds meer versoepelingen gaan gelden.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe die bijeenkomst eruit zal gaan zien. Het is ook niet onze taak hieraan invulling te geven maar die van de kerkenraad en het CVK. Hierover zult u zeker de komende tijd meer horen.

In ieder geval zullen tijdens de jubileumbijeenkomst twee hoogtepunten eruit springen, nl. de presentatie van het boek en het uitreiken van het eerste exemplaar ervan aan één uwer. Tevens zal – na 63 jaar – het destijds bij de inwijding van de ‘tweede Elimkerk’ geschonken marmeren bord worden onthuld. Het bord krijgt een plaats aan de buitenmuur van het Elim van 1957.

De komende weken is de redactie nog druk doende met allerlei zaken die met het uitgeven van het boek te maken hebben. En ook de tekst van het boek wordt nog eens kritisch doorgenomen op grammatica, stijl- en schrijffouten, enz.

Aan de achterkant van dit inlegvel geven we twee fragmenten uit het jubileumboek weer zodat u en jij even ‘de sfeer van het boek kunt proeven’.

Door invulling van onderstaande strook kunt u intekenen op het boek.

De verkoopprijs bedraagt € 20,–. Bij voorintekening: € 17,50. Te betalen bij verschijning van het boek.

Het jubileumboek wordt in eigen beheer door de hervormde gemeente van ’t Harde uitgegeven. En de opbrengsten komen ook haar ten goede.

Namens de redactie ‘100 jaar Elim ’t Harde’,

Evert Sneller, eindred.

Klik hier om het formulier te downloaden