'Een fontein van levend water'

Alle diensten online

Alle diensten worden zolang de lockdown duurt online gehouden, conform het advies van het CIO. Gemeenteleden die alleen zijn of moeite hebben met het gebruik van de livestream, zijn welkom in de kerk. Dat zijn slechts een handjevol mensen, zo is de ervaring.

Uitzondering nabestaanden oudjaarsdag

Het CIO-advies geeft ruimte aan enkele uitzonderingen om toch kerkgangers welkom te heten in een eredienst. Van deze uitzondering willen wij éénmaal gebruik maken, en wel op oudjaarsdag. Voor deze dienst zijn nabestaanden (van binnen en buiten de gemeente) reeds uitgenodigd. Om deze reden blijft het aanvangstijdstip van deze dienst ook om 14.30 staan.

Uitzondering voor kinderen met taak op Tweede Kerstdag

De ochtenddienst op Tweede Kerstdag is gericht op kinderen. De kinderen die een taak hebben in deze eredienst zijn samen met hun ouders welkom in de kerk. Andere kinderen en gemeenteleden zullen aangewezen zijn op de livestream.

Aanvangstijdstip erediensten

Alle tweede erediensten worden weer om 18.30 uur gehouden. De tweede dienst op Tweede Kerstdag blijft echter op 14.30 uur staan. De voorganger in deze dienst, ds. Kommers, had na de wijziging een belangrijke privé afspraak gemaakt, wat hij nu liever niet wil terugdraaien. Wij hebben hiervoor begrip en zullen het aanvangstijdstip goed communiceren naar de gemeente. U begrijpt, al deze wijzigingen zijn lastig te managen.

Laten wij alle beperkingen in het bezoeken van de eredienst, voorleggen aan de Heere in ons gebed.