'Een fontein van levend water'

Update coronamaatregelen 19 februari 2022

Naar aanleiding van de versoepelde coronamaatregelen heeft de kerkenraad kennis genomen van het nieuwe CIO advies. Op basis hiervan heeft de kerkenraad besloten dat we met ingang van DV zondag 27 februari geen beperking meer toekennen aan het aantal kerkgangers. De anderhalve meter afstand komt te vervallen. Wel willen wij 10 kerkbanken reserveren voor kerkgangers die nog wel de 1,5 meter afstand willen bewaren, op dezelfde wijze als wij eerder deden.


Zondag 20 februari is de laatste zondag waarin de huidige maatregelen nog van kracht zijn. Voor de avonddienst geldt geen wijkindeling meer.


Per 25 februari zijn er ook geen beperkingen meer voor andere samenkomsten in ons kerkgebouw.


We zijn dankbaar en blij dat de beperkingen eraf kunnen. Soli Deo Gloria!