'Een fontein van levend water'

Een veilige kerk | vertrouwenspersonen

Marijn Hofmeijer (links) en Jacqueline Koele (rechts)

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. De Hervormde Gemeente Elim wil die veilige kerk zijn voor iedereen. Veel vrouwen en mannen in onze samenleving hebben te maken met seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 

Heb je te maken of heb je eerder te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik? Ga dan in gesprek met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je partner, een vriend of vriendin of iemand anders uit je naaste omgeving.

Soms is het moeilijk iets te vertellen aan iemand dichtbij. Je kan dan ook in gesprek gaan met één van de vertrouwenspersonen. Zij zijn beschikbaar als je grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik wil melden, je verhaal kwijt wil of een signaal bespreekbaar wil maken. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en adviseren over eventuele verdere stappen. De functie van vertrouwenspersonen staat los van de kerkenraad.


Gegevens vertrouwenspersonen Herv. Gem. Elim

Wij zijn Marijn Hofmeijer en Jacqueline Koele. Wij hebben afgelopen winter de training ‘Interne vertrouwenspersoon’ gevolgd. Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoonelim@gmail.com en telefonisch of via WhatsApp:

Marijn 06 – 418 281 25

Jacqueline 06 – 152 406 42


Gegevens vertrouwenspersonen Herv. Gem. Elburg

Ook hebben wij een samenwerking met de vertrouwenspersonen met de Hervormde Gemeente Elburg. Wanneer u of jij het prettiger vindt om hen te benaderen is dat ook mogelijk via het e-mailadres vertrouwenspersonen@hervormdelburg.nl en telefonisch: 

Hilda Wijnne 06 – 283 314 73 

Corina Guijt  06 – 216 511 72


Anonieme melding

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik in de kerk: SMPR.


Wij willen meer aandacht geven aan de kerk als veilige plaats.

Om een veilige plaats te zijn voor iedereen is het goed om daar samen als gemeente over na te denken. Een veilige omgeving maak je samen én ben je samen. Komend jaar kom je ons dan tegen bij samenkomsten of tijdens activiteiten van de gemeente. Bijvoorbeeld door een presentatie of een werkvorm waarbij we samen aan de slag gaan.