'Een fontein van levend water'

Prekenserie Gaven van de Geest

Prekenserie Gaven van de Geest
Vanaf Pinksteren (zondag 5 juni 2022) wil ik een prekenserie houden over de Gaven van de Geest. Het werk van de Heilige Geest en de zegen van het Pinksterfeest omvat meer dan geloof, bekering en wedergeboorte. De HEERE wil ons leven sieren met de vrucht van de Geest, zodat wij gaan lijken op Jezus. En Hij wil ons in Zijn dienst inschakelen zodat Zijn gemeente gebouwd en Zijn Koninkrijk uitgebreid wordt. Voor dat dienstwerk schenkt God aan de gelovigen gaven van de Geest (charismata). We kunnen denken aan bijvoorbeeld de gaven van leidinggeven en dienstbetoon, de gave van het bemoedigen en het onderwijzen (Rom.12:6-8). Andere gaven van de Geest zijn profetie, tongentaal en genezing (1 Kor.12: 1-11).

Het onderwerp Gaven van de Geest is best een moeilijk onderwerp, en er wordt niet vaak over gepreekt. Naast de preken wil ik u/jou de gelegenheid bieden om zelf studie te maken van dit onderwerp. Ik heb de laatste exemplaren van het boekje ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’ van ds. M.M. van Campen (Predikant Hervormde gemeente De Levensbron GB, te Goes) ingekocht. Voor 10 euro kunt u een boekje bij mij aanschaffen (betaling contant of via een tikkie). Kom gerust even langs de pastorie om een boekje op te halen. Bij de collectebonnenverkoop van vrijdagavond 3 juni kunt u ook een boekje aanschaffen.

Ik zal t.z.t. in de Elimbode vooraf aangeven over welke gave(n) van de Geest ik wanneer wil preken. U kunt dan in het boekje van ds. Van Campen uzelf voorbereiden op de prediking.

Laten we bidden of God met Zijn Geest onder ons wil wonen en krachtig in en door ons heen wil werken. Dan zal het alles zijn tot eer van God en tot zegen zijn van mensen.

Ds. A.J. Post

’t Harde, 18 mei 2022