'Een fontein van levend water'

Ambtsdragersverkiezingen

Woensdagavond 22 juni om 19.30 zal in Elim de ambtsdragersverkiezingsavond worden georganiseerd.
Mocht u verhinderd zijn, bij de scriba zijn machtigingsformulieren op te vragen, maximaal 2 per persoon te gebruiken. U kunt deze opvragen per e-mail (zelf printen). Ophalen mag ook, Heidelaan 58, liefst tussen 18.00 en 20.00 uur.

De kandidaten worden zondag 19 juni afgekondigd.