'Een fontein van levend water'

Jaarthema: Bidden

Bij het nieuwe jaarthema over het gebed hier een aantal boekentips. Van harte aanbevolen om één of meerdere boekjes aan te schaffen.

Ds. M. Klaassen – Bidden zoals Jezus

Bidden is het allerbelangrijkste in het christelijke leven. Door met God te praten, versterk je je relatie met Hem. Waarom vinden we het dan toch soms zo moeilijk? Gelukkig leerde Jezus Zijn discipelen hoe ze moesten bidden. Zoals een gids je op moeilijk begaanbaar terrein de weg wijst, wil dit boekje ook een gids zijn. ‘Bidden zoals Jezus’ wil je meenemen in het meest volmaakte gebed: het Onze Vader. Het boek laat zien wat bidden betekent en leert de juiste prioriteiten in het gebedsleven te stellen. Dit boekje past goed bij de catechismuspreken over het Onze Vader, die de komende maanden gehouden worden.

Ds. Anne van Olst – Bidden kun je leren
Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen. Het is een praktische gids voor gebed, zowel voor beginners die een helpende hand kunnen gebruiken bij de eerste stappen op de weg van het gebed, als voor meer ervaren bidders die zich blijvend willen bezinnen op hun gebeden. Op een frisse manier wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is bidden? Hoe begin je je gebed? Hoe spreek je God aan? Hoe kun je met vertrouwen bidden? De handleiding voor gesprek maakt het boek geschikt voor gebruik in kringen.

Marieke den Butter – Kommers – Bijbels bidden

Voor wie het gevoel heeft dat ze vaak hetzelfde bidden, voor hen die zich krachteloos en snel afgeleid voelen in het gebed, en voor hen die willen groeien in liefde voor God en Zijn Woord, is dit boek geschreven. In Bijbels bidden worden meer dan tweehonderd Bijbelgedeelten omgezet in gebeden die dicht bij de tekst blijven. Door met de Bijbel open te bidden verdiept je gebedsleven, want ook nu geven Gods woorden licht en inzicht (Psalm 119:130). Dit boek is geschreven om de Bijbel te bidden voor je eigen leven. Naast de gebeden vind je ook veel citaten die bemoedigen en aanzetten tot nadenken.

Tim Keller – Bidden

In dit boek behandelt Tim Keller een kernbegrip uit het christelijk geloof: het gebed. Hoewel het zo belangrijk is, weten veel mensen niet goed hoe te bidden. In zijn inmiddels bekende heldere en aansprekende stijl en aanpak schreef Keller een boek boordevol Bijbelse wijsheid en praktische adviezen. Het boek is onderverdeeld in vijf delen die de volgende onderwerpen bevatten: verlangen naar gebed, het gebed begrijpen, leren bidden, het gebedsleven verdiepen en bidden in de praktijk.