'Een fontein van levend water'

Pastoraal diaconale avond over huiselijk geweld

Pastoraal diaconale avond over: Huiselijk geweld 29 september 19.30 uur, Ichtuskerk Elburg

Vanuit het ‘pastoresoverleg’ (het overlegorgaan van burgemeester en voorgangers) is besloten dit jaar het kerkelijk initiatief te wijden aan het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit thema is door een werkgroep nader uitgewerkt en daarbij is gekozen voor een bijeenkomst met (ervarings)deskundigen.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor de thema bijeenkomst “Huiselijk Geweld / Kindermishandeling” op donderdag 29 september a.s. om 19:30 uur in de Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1 Elburg.

Het doel van de avond is om het gesprek rond dit thema op gang te brengen, informatie te geven en handvatten aan te reiken. Veel werkers in de kerk (zoals voorgangers, diakenen, pastoraal werkers, jeugdleiders etc.) kunnen hiermee in aanraking komen en staan voor vragen zoals: Hoe herken je de signalen? Hoe ga je er mee om? Hoe maak je dit soort zaken bespreekbaar? Waar kun je als slachtoffer terecht?

Iedereen is welkom.
Toegang vrij.