'Een fontein van levend water'

BHV tijdens kerkdienst

BHV tijdens de kerkdienst

Hierbij delen wij nog een keer informatie die voor u als gemeentelid goed is om te weten.

Tijdens iedere kerkdienst zijn er twee bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig. Zij handelen op het moment dat er een calamiteit is zoals brand of wanneer iemand zich onwel voelt.

De BHV-ers zitten op de aangewezen bank achterin de kerk. Het kan zijn dat er twee kerkenraadsleden BHV-er zijn. Zij zitten dan voorin de kerk. De “BHV-bank” is dan dus leeg.

Ziet u dat iemand zich onwel voelt? Sta op en steek uw hand omhoog. De BHV-ers komen dan in actie. Verleent u alstublieft uw medewerking als daarom gevraagd wordt.

Verlaat tijdens de dienst iemand de kerkzaal? Dan is het uitgangspunt dat de BHV-er er achteraan loopt. Het is tenslotte best mogelijk dat iemand die zich niet lekker voelt bijvoorbeeld naar de wc gaat en daar vervolgens onwel wordt. Door af te spreken dat er dan altijd een BHV-er achteraan loopt, is hier geen twijfel of onduidelijkheid over. We proberen hierbij de dienst zo min mogelijk te verstoren.

Is er een calamiteit bij de oppas of zondagsschool?

Eén van de leidinggevenden loopt de kerkzaal in en steekt de hand omhoog en zegt duidelijk dat er BHV nodig is. De BHV-ers lopen mee.

Tot slot een oproep

Wij kunnen namelijk nog wel wat extra BHV-ers gebruiken!

Wie: BHV-ers / EHBO-ers

Wat: aanwezig en inzetbaar zijn tijdens kerkdiensten

Hoe vaak? gemiddeld 1x dienst per maand

Aanmelden kan bij: Wilco en Marijn Hofmeijer