'Een fontein van levend water'

Zesjaarlijkse stemming

Zesjaarlijkse stemming

Elke zes jaar krijgen gemeenteleden de mogelijkheid te stemmen over de wijze waarop kerkenraadsleden worden gekozen. De laatste stemming was eind 2016, daarom zal tijdens de gemeenteavond op D.V. 30 november (aanvang 19.45 uur in Elim) de zesjaarlijkse stemming worden georganiseerd. Er zijn twee manieren waarop ouderlingen en diakenen kunnen worden gekozen. De eerste manier is via een kandidatenlijst. De tweede manier is via dubbeltallen.

Kandidatenlijst

Bij het gebruik van een kandidatenlijst doen de gemeenteleden eerst aanbevelingen per ambt (ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester). De kerkenraad maakt nadat het de aanbevelingen heeft geraadpleegd per ambt een kandidatenlijst. Kandidaten die minstens tien keer zijn ingediend, komen in ieder geval op deze lijst. De kerkenraad kan besluiten om kandidaten, die minder dan tien keer zijn ingediend, niet op de verkiezingslijst te plaatsen, bijvoorbeeld omdat er pastorale of persoonlijke redenen bij de kerkenraad bekend zijn. Als er meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal vacatures dan wordt een stemmingsvergadering gehouden. De gemeenteleden stemmen dan over de kandidaten op de gehele verkiezingslijst. Zij die de meeste stemmen behalen zijn gekozen. Als er evenveel kandidaten zijn gesteld als het aantal vacatures, dan is de verkiezingsavond niet nodig.

Dubbeltallen

Bij het gebruik van dubbeltallen doen de gemeenteleden eerst aanbevelingen per vacature. De kerkenraad stelt, nadat het de aanbevelingen heeft geraadpleegd, dubbeltallen per vacature. Vervolgens kiest de gemeente uit deze dubbeltallen op een stemmingsvergadering. Een kandidaat die minstens vijfmaal is ingediend dient op dubbeltal te worden gesteld. Het is bij deze manier niet verplicht een dubbeltal te stellen indien er slechts 1 kandidaat voor een vacature wordt gesteld, deze wordt dan automatisch gekozen.

Huidige situatie

De tweede manier is zoals het nu in onze gemeente wordt uitgevoerd. Het lukt de kerkenraad niet altijd om dubbeltallen te stellen, omdat er onvoldoende kandidaten zijn. In die gevallen kan de kerkenraad overgaan tot benoemen, en blijft de stemming voor die vacature achterwege. Het benoemen is overigens altijd mogelijk in geval van vacatures van ouderling of diaken met een bijzondere opdracht. Dit zijn de evangelisatieouderling, jeugdouderling en jeugddiaken. De kerkenraad beraadt zich nog op een advies, welke mogelijkheid te kiezen. Dit zal op de gemeenteavond worden toegelicht.