'Een fontein van levend water'

Kerkbalans 2023

Kerkbalans 2023

Het is weer tijd voor Actie Kerkbalans waarbij onze vrijwilligers geld ophalen voor onze kerk. Dat is hard nodig. Want we willen behouden waar we om geven, en als het even kan, laten groeien. Tussen 16 januari en 21 januari ontvangt u van ons de brief met een antwoordstrook. Tussen 23 en 27 januari zal deze antwoordstrook weer worden opgehaald.

Waarom Actie Kerkbalans?

De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden, zoals u. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen uitvoeren.

Bijdragen afgelopen jaren

Na een aantal jaren van dalende inkomsten, ontvingen we de laatste jaren een hoger bedrag aan bijdragen vanuit de Actie Kerkbalans! In 2020 is € 134.390,- en in 2021 is zelfs € 140.000,- binnengekomen! We verwachten dat 2022 uiteindelijk op ongeveer € 139.500,- uitkomt. Daar zijn we heel dankbaar voor. Voor 2023 streven wij met u naar € 145.000,- voor Actie Kerkbalans. We zien op alle fronten stijgende kosten, ook voor de kerk. Wilt u meehelpen deze kosten te dragen?

Dit heeft u helpen realiseren

Wij zijn heel dankbaar dat het is gelukt om het behoud van de predikants[1]plaats te realiseren en de geluidsinstallatie te verbeteren. De grootste kostenpost in 2022 was de renovatie van het kerkdak en de vervanging van de goten. Ook zijn de vloer en banken van Elim met uw hulp en financiële steun flink aangepakt.

Duurzame kerk

Ook in 2023 hopen we weer een beroep op u te kunnen doen. Dit jaar willen we aan de slag gaan met het verduurzamen van de kerk. Flinke klussen die naast de nodige voorbereiding ook om de nodige middelen vragen. Met uw bijdrage helpt u het weer mogelijk te maken.

Kerk zijn we samen

Laten we bidden en bijdragen om in 2023 de kerk een plek van ontmoe[1]ting, inspiratie en bovenal verbinding te laten zijn! Onze gemeente kan alleen voortbestaan dankzij uw bijdrage. We hopen weer op u te mogen rekenen, net als in de afgelopen jaren!

Vanaf 16 januari ontvangt u daarom het verzoek om bij te dragen. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in!

Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters