'Een fontein van levend water'

Bezinning Kind en eredienst

Bezinning Kind en eredienst

We bevinden ons als kerkenraad en gemeente in een traject van bezinning over kinderen en de eredienst. In ons beleidsplan staan de volgende woorden: ‘Jongeren en jonge gezinnen vormen de bron van de gemeente. Wij zijn bereid ons te verdiepen in de leefwereld van jonge mensen. Wij zoeken hen actief op en luisteren! En dan niet alleen in enkele uitingsvormen, maar zo dat we in de eerste plaats hun wereldbeeld zien, dat leren begrijpen. Wij leven ons actief in, in de jongeren van vandaag: door moeite te doen om te snappen wat jongeren doen in het dagelijks leven, waarom zij dit doen, waar de fysieke en emotionele behoeften van jongeren liggen. We luisteren naar ze zonder te oordelen.’

Deze woorden uit ons beleidsplan vragen om een concrete uitwerking. Hoe pakken we deze voornemens concreet aan, als kerkenraad, als gemeenteleden, als predikant, als leidinggevenden in het jeugdwerk? Hoe kunnen we ons verdiepen in de leefwereld van jongeren? Heel praktisch is de tip om eens een jongerenblad te lezen, of om sites speciaal voor jongeren te bekijken. Als kerkenraad hebben we in onze vergadering van 15 februari een artikel gelezen en besproken over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo kregen we meer zicht op emotionele, sociale, cognitieve en godsdienstige ontwikkeling van peuters, kleuters, schoolkinderen en tieners. Het artikel is via bijgevoegde link beschikbaar. Lees het eens door!

https://photos.app.goo.gl/xdEeg5vBqPhLCeHNA

Binnenkort organiseren Zussen en Zo en de Opvoedkring (maandagavond 27 maart) een avond over deze thematiek. Het past goed binnen het bezinningstraject waar we als gemeente ons in bevinden. Spreker deze avond is Bert Reinds. Als je bijv. leiding geeft aan een groepje op de zondagsschool is het van belang te weten hoe kinderen zich cognitief en emotioneel ontwikkelingen, zodat de stof die je aanbiedt echt past bij het kind. De werkgroep bezinning Kind en eredienst is dankbaar dat Zussen en Zo en de Opvoedkring met dit voorstel kwamen! We nodigen nu al iedereen (!) uit om deze informatie avond te bezoeken.