'Een fontein van levend water'

Jaarvergadering mannenvereniging Calvijn

MANNENVERENIGING CALVIJN

Op D.V. maandagavond 27 maart 2023 houden we de jaarvergadering van onze mannenverenging.

Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd! Noteer deze datum vast in uw agenda.

Deze avond zal Ds. G.H. Vlijm uit Wezep in ons midden zijn.

Het thema dat dominee Vlijm hoopt te behandelen is: “Hebt u Jezus al ontmoet?!”

Hij zal dit doen nadat we hebben gelezen uit Hebreeën 11 de verzen 1 t/m 6.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond is er gelegenheid om dominee Vlijm vragen te stellen en verder te spreken over het behandelde gedeelte.

De avond begint om 19.45 uur, inloop met een kopje koffie vanaf 19.30 uur.

We hopen dat u en jij ook aanwezig bent in Elim (Eperweg 35, ‘t Harde) en bidden de HEERE om een gezegende avond.

Het bestuur