'Een fontein van levend water'

Nieuw jaarthema ‘Israël, 75 jaar’

Het komende winterwerk seizoen willen we als jaarthema ‘Israël, 75 jaar’ gaan behandelen. Precies 75 jaar geleden, op 14 mei 1948 verklaarde David Ben-Gurion de onafhankelijk van Israël. Het bestaan van Israël roept allerlei reacties en vragen op. Binnen de kerken wordt hier vooral sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 intensief over nagedacht. Er is een blijvende spanning tussen Israël en de Palestijns – Arabische wereld en wereldleiders bemoeien zich met conflicten rondom dit kleine landje. Wat maakt Israël zo bijzonder? We ontkomen niet aan de hedendaagse politieke situatie, maar we hopen vooral, vanuit Bijbels perspectief, met elkaar na te denken over de weg die God met dit volk gaat.

Boeken ter aanbeveling
Dr. M. van Campen, dr. J. Hoek en dr. M.J. Paul – Met het oog op Israël, bezinning en Bijbelstudies.

Een boekje met drie artikelen vol bezinning en Bijbelse reflectie op Israël, gevolgd door een zevental Bijbelstudies.

Dr. Piet van Midden – Israël een wereld apart, een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood

De staat Israël bestaat 75 jaar, maar is bepaald niet uit de lucht komen vallen. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren. De historische gang van het Joodse volk wordt in dit boek beschreven: van ballingschap, slavernij, verstrooiing, discriminatie en antisemitisme.

Drs. P.J. Vergunst (red.) – Eigendom van God – onze relatie tot Israël, toegelicht voor een nieuwe generatie.

Wordt een jonge generatie in haar meningsvorming ten aanzien van Israël, als ze hier al over nadenkt, vooral gevormd door de seculiere media? Dat zou zomaar kunnen, terwijl luisteren naar de Bijbel hierin eerst aangewezen weg is. Om die reden begint elk hoofdstukje in ‘Eigendom van God’ met een korte Bijbelstudie, waarna twaalf thema’s besproken worden, onder andere de verkiezing van Israël, de zegen voor Israël, het gesprek met Israël, wonen in Israël, het Koninkrijk voor Israël, de toekomst van Israël en het gebed voor Israël. In de slotbeschouwing zoomen we in op het geheimenis van Israël (Rom. 11:25).

Activiteiten
– Zondagavond 14 mei 2023, de herdenkingsdag van 75 jaar Israël, hoopt ds. Post in de avonddienst een preek te houden over dit thema. Iedereen is welkom. Aanvang 18.30 uur in Elim.
– Studiekring ‘Onder de Palmen’ zal het boekje ‘Met het oog op Israël, bezinning en Bijbelstudies’, gaan behandelen het komende seizoen. Nieuwe leden zijn welkom. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ds. J. Kommers.

– Op de startavond van de Christenvrouw op woensdagavond 13 september hoopt ds. A.J. Post te spreken over het thema ’75 jaar Israël’. Aanvang 19.45 uur in de grote zaal van Elim.

– We hopen met veel gemeenteleden een bezoek te brengen aan het Israëlcentrum in Nijkerk. Dit zal nog nader worden ingevuld.

– Leidinggevenden wordt verzocht voor hun eigen kring en club aandacht te geven aan dit thema.

Voor meer informatie: ds. A.J. Post – Telefoon 0525 – 655 057

Bericht geplaatst: 3 mei 2023